77,100
     
5 months 3 weeks
น้ำจิ้มซีฟู้ดคือสูตรโกงของอาหารไทย คือมึงกินกะอะไรก็อร่อย กินได้ครอบจักรวาลมาก เอาไปจิ้มกินกับขาหมูเยอรมันยังได้เลย