5,071
     
2 weeks 3 days
สนุขจิ้งจอกอาร์กติก (Arctic fox) เป็นสุนัขจิ้งจอกขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกตลอดจนเขตทุนดรา… t.co/Hx3RUMoxw6