1,295
     
2 months 2 weeks
จะไปว่าลูกชาวนาเห็นคนเหยียบข้าวบนเครื่องแล้วร้องไห้ก็ไม่ถูกเพราะประเทศนี้หล่อหลอมให้คนสะเทือนใจกับปรากฏการณ์ดินน้ำล… t.co/SikGB3qlSl