605
     
2 weeks 3 days
เชิญคนในรัฐบาลมาออก มาสัมภาษณ์ในรายการ ไม่มาออกสักคน ทำไมอะ ถามคำถามเบสิค ไม่ทำร้าย แฟร์อยู่แล้ว หรือไม่บริสุทธิ์ใจกันน๊อ