605
     
5 months 2 weeks
เชิญคนในรัฐบาลมาออก มาสัมภาษณ์ในรายการ ไม่มาออกสักคน ทำไมอะ ถามคำถามเบสิค ไม่ทำร้าย แฟร์อยู่แล้ว หรือไม่บริสุทธิ์ใจกันน๊อ