1,355
     
1 week 4 days
ในขณะที่เราต้องคอยตามแก้ว่า ยาฆ่าเชื้อ ไม่เท่ากับ ยาแก้อักเสบ แฮม @hamzterzkub ก็ต้องคอยตามแก้ว่าโบกี้ไม่ใช่ตู้รถไฟ… t.co/7VRYKRqyAm