579
     
1 week 4 days
เมฆเรืองแสง น็อคติลูเซนต์ (Noctilucent Cloud) ชื่อไทย "เมฆทีปราตรี" เป็นเมฆที่ก่อตัวสูงที่สุดกว่าเมฆอื่น (ไม่ใช่เมฆ… t.co/vMz8uoFAPp