625
     
5 months 3 weeks
“คนที่ชอบสั่งของออนไลน์ ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการใช้เงิน แต่เป็นคนที่ในวัยเด็กไม่ค่อยได้ของขวัญ เลยโหย… t.co/xEhKNpoiNs