19,877
     
5 months 2 weeks
การพูดผิด เขียนผิด ฟังไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ก็เป็นเรื่องปกติของทุกภาษา ผิดก็เรียนรู้ไป แล้วอย่าหยุดฝึก อย่าหยุดสนุก แค่นั้นเอง