41,565
     
2 months 6 days
คนเงียบ ก็คือคนเงียบค่ะ ไม่ได้แปลว่าเขาเรียบร้อย, ยอมคนหรือไม่สู้คนนะคะ ถ้าโดนเอาเปรียบหรือดูถูกมากๆ บางทีคนเงียบๆ… t.co/rosWr1RVyr