10,140
     
4 months 1 week
ไม่ค่อยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครที่อายุเท่ากัน เราเชื่อว่าไทม์มิ่งและปัจจัยของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ยินดีกับค… t.co/TdFEo4lycM