18,338
     
1 week 2 days
จ้า ของเราคือ เหนือกว่าคำว่า เอาที่สบายใจอ่ะ แบบ จ้าาา เอาเลยจ้าาาา เรืองของมึงจ้าาา งี้ อยากให้ทุกคนเม้นท์ใต้โพสนี้ว่า จ้าาาา