22,365
     
1 week 2 days
เริ่มระรานคนที่ไม่ได้ผิดแล้วอะ รู้สึกเกินเบอร์มาก สังคมหมู่มากด่าเขาเลยคิดว่าการทำเหมือนคนส่วนใหญ่=ไม่ผิด อะเข้าใจ… t.co/NOuaDg6rWN