6,127
     
4 months 1 week
กำลังใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่ามกลางความผิดหวังจากอดีตที่คอยสะกิดให้หันกลับไปหาอยู่ตลอดเวลา