17,450
     
4 months 2 weeks
เดี๋ยวๆ ก่อนจะสงสารผีเสื้อสมุทรเห็นใจนางเงือกกันนี่....ลืมไปรึเปล่าว่าผีเสื้อสมุทรฉุดพระอภัยมณีมาข่มขืนแล้วขังไว้บำ… t.co/uxpOCdmeQu