17,436
     
1 week 1 day
เดี๋ยวๆ ก่อนจะสงสารผีเสื้อสมุทรเห็นใจนางเงือกกันนี่....ลืมไปรึเปล่าว่าผีเสื้อสมุทรฉุดพระอภัยมณีมาข่มขืนแล้วขังไว้บำ… t.co/uxpOCdmeQu