13,578
     
2 months 1 week
แมทภีให้สัมภาษณ์โคตรพังอะ ถึงเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง ไม่รู้เรื่องมือที่สามมันจริงหรือไม่จริง แต่การจิกตา ใช้คำพูดประ… t.co/6D1YAlLwux