13,578
     
4 months 2 weeks
แมทภีให้สัมภาษณ์โคตรพังอะ ถึงเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง ไม่รู้เรื่องมือที่สามมันจริงหรือไม่จริง แต่การจิกตา ใช้คำพูดประ… t.co/6D1YAlLwux