59,830
     
4 months 2 weeks
คนเราคบกัน passion มันก็หายไปตามเวลาแหละ สิ่งที่จะได้มาแทนคือความผูกพัน ความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกัน ความอบอุ่น ความ… t.co/toC2WhCSFF