59,640
     
1 week 1 day
คนเราคบกัน passion มันก็หายไปตามเวลาแหละ สิ่งที่จะได้มาแทนคือความผูกพัน ความสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกัน ความอบอุ่น ความ… t.co/toC2WhCSFF