35,664
     
4 months 2 weeks
กูน่าจะใช้คำว่า #หมดPassion ตั้งแต่อนุบาลอะ แม่วันนี้หนูไม่ไปโรงเรียนนะ หมด Passion ในการเรียนแล้ว เออ เนี่ย ดูมีอ… t.co/WGtjwVpKzg