40,429
     
2 months 1 week
น่ากลัว น่ากลัวมากอะ ถ้าคบๆแฟนไปแล้วจู่ๆแฟนบอกว่าหมด Passion ในตัวเราจะทำยังไงอะ ทำไรไม่ได้นอกจากเลิกหรอ หรือต้องทำ… t.co/zxOSCHDWcf