40,423
     
1 week 2 days
น่ากลัว น่ากลัวมากอะ ถ้าคบๆแฟนไปแล้วจู่ๆแฟนบอกว่าหมด Passion ในตัวเราจะทำยังไงอะ ทำไรไม่ได้นอกจากเลิกหรอ หรือต้องทำ… t.co/zxOSCHDWcf