40,429
     
4 months 2 weeks
น่ากลัว น่ากลัวมากอะ ถ้าคบๆแฟนไปแล้วจู่ๆแฟนบอกว่าหมด Passion ในตัวเราจะทำยังไงอะ ทำไรไม่ได้นอกจากเลิกหรอ หรือต้องทำ… t.co/zxOSCHDWcf