1,383
     
2 months 1 week
Part นึงของการเป็นนักแสดงคือ ต้องยอมทำร้ายความรู้สึกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยอมให้ตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร… t.co/478THuOEL4