1,373
     
5 days 16 hours
Part นึงของการเป็นนักแสดงคือ ต้องยอมทำร้ายความรู้สึกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยอมให้ตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร… t.co/478THuOEL4