1,383
     
4 months 2 weeks
Part นึงของการเป็นนักแสดงคือ ต้องยอมทำร้ายความรู้สึกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยอมให้ตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร… t.co/478THuOEL4