45,818
     
2 months 1 week
POLYCAT ทำเพลงที่ฟังยากในการฟังครั้งแรก แต่พอฟังรอบที่ 3-4 ขึ้นไปเพลงจะติดหูแล้วรู้สึกเพราะขึ้นมาทันที เป็นแบบนี้แทบจะทุกเพลงจริง ๆ