45,478
     
1 week 2 days
POLYCAT ทำเพลงที่ฟังยากในการฟังครั้งแรก แต่พอฟังรอบที่ 3-4 ขึ้นไปเพลงจะติดหูแล้วรู้สึกเพราะขึ้นมาทันที เป็นแบบนี้แทบจะทุกเพลงจริง ๆ