45,818
     
4 months 2 weeks
POLYCAT ทำเพลงที่ฟังยากในการฟังครั้งแรก แต่พอฟังรอบที่ 3-4 ขึ้นไปเพลงจะติดหูแล้วรู้สึกเพราะขึ้นมาทันที เป็นแบบนี้แทบจะทุกเพลงจริง ๆ