20,074
     
1 week 5 days
ชีไอซ์ปรี ตอบเหตุที่ลบรูปฮั่นกับจียอนออกจากไอจี เพราะไม่อยากเห็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี -กลับมาทำงานด้วยกันกับ… t.co/shllAbOTG8