809
     
1 month 6 days
เพื่อนจองทัวร์ยุโรป 10 วันแสนสองไปแล้วไลน์มาถามว่ากูจองไปแล้วใครอยากมาจองตามมานะ เหมือนชวนกูไปเดินเดอะมอลล์บางกะปิเลย