3,086
     
4 months 2 weeks
Fact (พูดหลายรอบแล้ว): คนไทยจำนวนมากรู้จักแต่สิทธิของตัวเองกับหน้าที่ของคนอื่น ไม่รู้จักสิทธิของคนอื่นกับหน้าที่ขอ… t.co/79DugzUDFm