3,035
     
6 days 21 hours
Fact (พูดหลายรอบแล้ว): คนไทยจำนวนมากรู้จักแต่สิทธิของตัวเองกับหน้าที่ของคนอื่น ไม่รู้จักสิทธิของคนอื่นกับหน้าที่ขอ… t.co/79DugzUDFm