503
     
2 months 2 weeks
Spice Girls ประกาศทัวร์อังกฤษ 6 รอบ เป็นการทัวร์ครั้งแรกในรอบสิบปี โดยรอบนี้ไม่มี Victoria Beckham ดูจากรูปโปรโมทแ… t.co/TNF6IvQZmQ