632
     
9 months 2 weeks
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “ครั้งแรกที่จีบกัน แม้ถูกปฏิเสธหนักแค่ไหนก็ยังพยายามจีบต่อเพราะรู้สึกว่ายังมีหวัง แต่ครั้งสุดท้า… t.co/OE4wm0917m