29,772
     
4 months 2 weeks
เพื่อนกูสองคนเพิ่งทะเลาะ ไม่คุยกันเรื่อง"ประเทศกูมี" เมื่ออาทิตย์ก่อน วันนี้แม่งมานั่งเม้าท์เรื่องสงกรานต์-แมท กันห… t.co/iV49iM2hx2