787
     
4 months 2 weeks
บางช่วงชีวิตที่รู้สึกชีวิตโอเคแล้ว ก็อยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่อยากขอให้มากไป หรือ น้อยไป ขอแค่ความพอดีของชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ แค่นั้น.