1,405
     
4 months 2 weeks
- ถามตัวเองก่อนว่ากินหักโหมเพราะหิว หรือเพราะเหงา/เศร้า แล้วแก้ให้ตรงจุดค่ะ - ทานเป็นเวลา อย่าอด อย่าปล่อยให้ตัวเอง… t.co/ndNfob1Os7