2,339
     
9 months 2 weeks
งานให้บริการนี่ก็เข้าใจนะว่าบางทีก็อยากแสดงความเป็นกันเองกับลูกค้า แต่การเรียกลูกค้าด้วยคำว่า “น้อง” สำหรับเราคือไ… t.co/XojXzEnsq3