1,909
     
4 months 3 weeks
คุณจะเป็นบริษัทที่ใจบุญไปถึงไหนครับ KING POWER สุดจริง!! --- ทั้งโครงการ ก้าว ทั้งช่วยเหลือในรายการ Super10 ออกเงิน… t.co/MG7qjykUWj