8,193
     
2 weeks 2 days
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรพูดอะไรเรียกสติคนที่ไม่มีสติ เพราะนอกจากไม่ช่วยให้เขาคิดได้แล้วเขายังอาจอาการหนักกว่… t.co/500DlC5h5q