8,186
     
4 months 2 weeks
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรพูดอะไรเรียกสติคนที่ไม่มีสติ เพราะนอกจากไม่ช่วยให้เขาคิดได้แล้วเขายังอาจอาการหนักกว่… t.co/500DlC5h5q