902
     
2 months 2 weeks
นี่ว่าเป้าหมายจริงๆของบสกคือการเป็นจุฬาคิ้วบอยป่ะถึงได้พยายามขนาดนั้น แต่หน้าไม่ได้ความฝันก็เลยสะดุด