1,508
     
2 weeks 1 day
#ผมนี่แหละกล่าวว่า “เมื่อคุณถูกทำร้ายความรู้สึกเรื่อย ๆ วันนึง คุณจะกลายเป็นคนเย็นชาที่ไม่รู้สึกอะไรเลย”#สาระ