2,225
     
1 week 3 days
บ้านนี้แม่งประหลาด มีอะไรไม่คุยกัน ไม่เชื่อใจกัน คิดกันไปเอง สรุปว่าเอิร์นก็คิดว่าแม่ฆ่า ส่วนแม่ก็คิดว่าเต้ยฆ่า โว้… t.co/LdSmNxAcIq