1,621
     
2 weeks 3 days
โบนัส7.75เดือนแต่ผู้โดยสารยังหลงทางหาทางไปต่อเครื่องไม่เจอ จนแม่บ้านต้องพ่วงตำแหน่ง information ไปด้วยแล้ว