7,782
     
2 weeks 3 hours
บางเรื่องหนักหนาที่เข้ามาในชีวิต ถึงจุดหนึ่งมันจะผ่านไปแน่ๆ แต่เราก็ต้องเยียวยาตัวเองด้วย อย่าปล่อยให้เวลาทำหน้าที่นั้นอยู่ฝ่ายเดียว