63,387
     
4 months 2 weeks
พี่ที่ทำงานบอกว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้า เราจะเป็นคนยังไง ให้ดูที่ 1. หนังสือที่เราอ่าน 2. งานที่เราทำ 3. เพื่อนที่เราคบ