19,216
     
2 weeks 3 days
เวลาใครชวนไปไหน กินอะไรแพงๆ แล้วเราบอกว่าไม่มีตังค์ ดันโดนแขวะว่าไม่มีได้ไง ยังเห็นไปเที่ยวที่นู่น ซื้อนี่อยู่เลย… t.co/ZVLgq2SzoC