11,139
     
4 months 3 weeks
การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย...และก็น่าจะในสังคมที่บอกว่าจะกลับมาเป็นประชาธิปไตยด้วย