11,141
     
3 weeks 18 hours
การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย...และก็น่าจะในสังคมที่บอกว่าจะกลับมาเป็นประชาธิปไตยด้วย