38,809
     
4 months 3 weeks
ใครคิดภาพไม่ออกว่ามีผัวรวยสบายยังไง ให้เปรียบเทียบจากฉากที่ฉีต้องเสียค่าคีโมครั้งละหลายแสน แต่พีทมาจ่ายเงินให้ด้วยห… t.co/AOVrPofYT7