25,487
     
3 weeks 3 days
ประเทศชาติไม่ได้เสียหายเพราะเพลงหรอก ประเทศชาติเสียหายเพราะทหารไม่รู้จักหน้าที่ มายึดอำนาจแล้วริดรอนสิทธิเสรีภา… t.co/CkU1kL2G1Q