25,486
     
4 months 3 weeks
ประเทศชาติไม่ได้เสียหายเพราะเพลงหรอก ประเทศชาติเสียหายเพราะทหารไม่รู้จักหน้าที่ มายึดอำนาจแล้วริดรอนสิทธิเสรีภา… t.co/CkU1kL2G1Q