7,595
     
2 months 3 weeks
ถ้าเรายอมรับความเศร้าในตัวเราได้อย่างตรงไปตรงมา วันนึงเราก็จะมีความสุขได้แบบตรงไปตรงมากับใจเราเองเช่นกัน