6,373
     
3 weeks 1 day
เรื่องน่าเสียดายในชีวิตคนเรามีแค่สองแบบ คือการไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำตอนที่มีโอกาส และการเอาโอกาสที่มีไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ #ชีวิต