6,374
     
5 months 3 weeks
เรื่องน่าเสียดายในชีวิตคนเรามีแค่สองแบบ คือการไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำตอนที่มีโอกาส และการเอาโอกาสที่มีไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ #ชีวิต