8,454
     
4 months 3 weeks
บอกให้คนนั้นคนนี้เป็นตัวของตัวเอง แล้วรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวเขา เขาเลือกที่จะหันมุมที่เราไม่เคยเห็นอีก… t.co/RMdQlZMIhi