6,248
     
3 weeks 5 days
ก็จะมีคนที่กินบุฟเฟต์ แล้วสามารถเดินไปอึ และกลับมากินใหม่อีกครั้งได้ หากเธอมีเพื่อนที่เป็นแบบนั้น กดรีทวีต แต่ถ้าเ… t.co/5hACGxxApX