31,261
     
3 weeks 4 days
จินตนาการไม่ออกเลยนะคะ ว่าระหว่างตื่นมาแล้วมีผัวนอนอยู่ข้างๆ หรือตื่นมาแล้วมีเงินในบัญชีเป็นล้านๆ เราจะแสดงความดีใจออกมาในรูปแบบไหน