31,263
     
4 months 4 weeks
จินตนาการไม่ออกเลยนะคะ ว่าระหว่างตื่นมาแล้วมีผัวนอนอยู่ข้างๆ หรือตื่นมาแล้วมีเงินในบัญชีเป็นล้านๆ เราจะแสดงความดีใจออกมาในรูปแบบไหน