7,826
     
4 weeks 1 day
แบบฝึกหัดหัวใจบทที่สอง -จงพัฒนาตัวเองในทุกด้านและทุกวันเพื่อแสดงถึงความรักตนเอง จงรักตัวเองให้รอดก่อนถึงจะมีพลังไปรักคนอื่น