7,826
     
5 months 1 hour
แบบฝึกหัดหัวใจบทที่สอง -จงพัฒนาตัวเองในทุกด้านและทุกวันเพื่อแสดงถึงความรักตนเอง จงรักตัวเองให้รอดก่อนถึงจะมีพลังไปรักคนอื่น