7,826
     
2 months 3 weeks
แบบฝึกหัดหัวใจบทที่สอง -จงพัฒนาตัวเองในทุกด้านและทุกวันเพื่อแสดงถึงความรักตนเอง จงรักตัวเองให้รอดก่อนถึงจะมีพลังไปรักคนอื่น