23,305
     
5 months 3 days
เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สินค้าระดับกลาง ๆ ที่ตั้งราคาสูงเกินในไทย หลายยี่ห้อ จู่ ๆ ก็พากันปรับ… t.co/XLYDmf4NNe