5,039
     
4 weeks 21 hours
เราว่าการให้อภัยทั้งคนอื่นและตัวเองก็เป็นอะไรที่ดีไม่น้อยนะ โดยเฉพาะเมื่อรู้ตัวว่าถ้าให้อภัยแล้ว จะทำให้ตัวเองคิดกั… t.co/MrQMQWsKMj