18,067
     
5 months 10 hours
ที่ไม่ยิ้มให้ ไม่ได้แปลว่าเราหยิ่งนะคะ แปลว่า เราไม่รู้จักกันค่ะ หรือเราต้องยิ้มให้ทุกคนบนโลกหรอ ยิ้มให้ฟ้า ยิ้มให้ฝน ยิ้มให้ลม ยิ้มให้แดด